Opgave 19

Controleer voor elk natuurlijk getal vanaf 7 of {n} \choose {7} deelbaar is door 12 en bereken de fractie van dergelijke getallen. Zoek de limiet van die fractie als je steeds meer getallen controleert.

Antwoord Klik hier

Opgave 18

n \in \mathbb{N}_0 is p-veilig ( met p een natuurlijk getal verschillend van 0), als het in absolute waarde meer dan 2 verschilt van alle p-vouden. Hoeveel natuurlijke getallen bestaan er die kleiner zijn dan 10000 en tegelijkertijd 7- veilig, 11-veilig en 13-veilig zijn?

 

Antwoord Klik hier

De Chinese reststelling

Naast lineaire congruenties , kan je ook werken met stelsels van lineaire congruenties. Zoals bijvoorbeeld:

Volgens de Chinese reststelling geldt dan: Als elke a_i en m_i onderling ondeelbaar zijn en als alle m_i twee aan twee onderling ondeelbaar zijn, dan heeft dit stelsel een unieke oplossing modulo m_1.m_2.\cdots.m_n.

Los op:
\begin{cases} x\equiv 2 \text{ mod }5 \\3x\equiv 1 \text{ mod }8 \end{cases} of  \begin{cases} x\equiv 2 \text{ mod }5 \\x\equiv 3 \text{ mod }8 \end{cases}

Dit betekent dat x=2+5k=3+8l. Dus 5k \equiv  1 \text{ mod } 8 of k \equiv  5 \text{ mod } 8. Hieruit volgt dat k=5+8p en dus is x=2+5(5+8p)=27+40p.

De unieke oplossing van het gegeven stelsel is x=27 \text{ mod } 40.