Integralen van inverse functies

Het is onmogelijk om het voorschrift van de inverse functie van f te bepalen. We gebruiken volgende stelling:

Hierbij is f(a) = c en f(b) = d. Een verklaring voor deze formule vind je in volgende tekening:

Nu kunnen we de gevraagde bepaalde integraal A uitrekenen ( a = 0 en b = 1)

    \[A=1*379-0*1-\int_0^1 304x^{303}+74x^(73}+x \dx=379-3=376\]