Sangaku 12

 

Antwoord

 • We veronderstellen dat hier een regelmatige zevenhoek getekend staat. Dus er gaat een cirkel door de zeven punten 
 • We zoeken naar een verband tussen a, b en c
 • Beschouw de koordenvierhoek ACDE
 • Daarin zijn |AD|=|AE|=c, |AC|=|CE|=b en |CD|=|CE|=a.
 • Gebruiken we de stelling van Ptolemaeus in deze vierhoek: het product van de diagonalen is de som van de producten van de overstaande zijden:

      \[bc=ab+ac\]

 • Delen door abc geeft uiteindelijk :

      \[\frac{1}{a}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\]

Sangaku 10

antwoord

 • Gevraagd wordt de totale oppervlakte vanher trapezium te berekenen.
 • De driehoeken met gegeven oppervlakten 32 en 50 zijn gelijkvormig. Hun oppervlakten verhouden zich als het kwadraat van de gelijkvormigheidsfactor. Bijgevolg is de gelijkvorrmgheidsfactor

      \[r=\frac{4}{5}\]

 • Noteer dan |AE|=4s en |EC|=5s. Analoog |DE|=4t en |EB|=5t
 • De 4 hoeken in E hebben allemaal eenzelfde sinus als overstaande hoeken of supplementaire hoeken. Noteer deze sinus door x. 
 • Om de oppervlakte van een driehoek te berekenen, gebruiken we de formule: de helft van het product van twee zijden , vermenigvuldigd met de sinus van de ingesloten hoek.
 • Oppervlakte ADE= \frac{1}{2}(4s*4t*x)=32.  Dus is stx=4.
 • De oppervlakte van AEB=\frac{1}{2}(4s*5t*x)=10*stx=40 Analoog is ook de oppervlakte van driehoek DEC gelijk aan 40.
 • De totale oppervlakte is dan 32 + 50 + 40 + 40 = 162.

 

 

Sangaku 9

Spoiler

We zoeken de verhouding tussen de rode en blauwe oppervlakte.

 • Noem de straal van de rode cirkels r en die van de blauwe cirkel r’.
 • De schuine zijde van de getekende rechthoekige driehoek kan je berekenen via de stelling van Pythagoras: \sqrt{(2r)^2+(2r)^2}=2\sqrt{2}r.
 • Maar dan is 2r+2r'=2\sqrt{2}r. Of r'=r(\sqrt{2}-1).
 • De gezochte verhouding is dan \frac{3\pi r^2}{\pi r^2(\sqrt{2}-1)^2}=9+6\sqrt{2}.

 

 

 

Sangaku 7

Antwoord

 • De opdracht is de oppervlakte van de groene driehoek te zoeken.
 • Verdeel het onderste zijde van het vierkant in 2 stukken, van links naar rechts: x en 8 – x
 • Door 2 maal gebruik te maken van de eigenschap dat de raaklijn stukken getrokken vanuit een punt buiten de cirkel aan die cirkel even lang zijn, weten we dat de schuine zijde van de groene driehoek gelijk is aan x + 8.
 • De groene driehoek is rechthoekig en dus kunnen we Pythagoras toepassen :

      \[(x+8)^2=8^2+(x-8)^2\]

 • Hieruit volgt dat x = 2.
 • De oppervlakte van de groene driehoek is dan 24 oppervlakte eenheden.