Tournament of the towns

De wedstrijd Tournament of Towns (TT) onderscheidt zich van vele andere vergelijkbare competities door haar filosofie die veel meer berust op vindingrijkheid dan puur op kennis of vaardigheden. Ten eerste zijn problemen moeilijk (vooral in A-niveau in de Senior-divisie waar ze vergelijkbaar zijn met die op de International Mathematical Olympiad, maar veel ingenieuzer en minder technisch). Ten tweede kunnen de deelnemers zelf de problemen kiezen die ze leuk vinden, want de score van de deelnemer is de som van zijn 3 beste antwoorden. De problemen zijn meestal combinatorisch, met af en toe een beetje meetkunde, getaltheorie of algebra. Elk jaar zijn er twee rondes: de lente en de herfst compettitie

                                              

De TT is van oorsprong een Russisiche wiskunde-wedstrijd . Ze is opgestart door wiskundige Nikolay Konstantinov. De eerste wedstrijd, gehouden in het academisch jaar 1979-1980, werd de Olympiad of Three Towns genoemd. Die steden waren Moskou, Kiev en Riga. De reputatie van de competitie groeide en het volgende jaar heette het Tournament of the Towns. Momenteel nemen studenten deel uit meer dan 100 steden in landen over de hele wereld, waaronder Australië, Oostenrijk, Bulgarije, Canada, Columbia, Duitsland, Groot-Brittannië, Israël, Rusland, Slovenië, Oekraïne en de Verenigde Staten.

Meer info met onder andere de archieven vind je op volgende website.

Midden Europese wiskunde olympiade

De Midden-Europese Wiskunde Olympiade (MEMO) is een jaarlijkse terugkerende wiskundige wedstrijd die voor het eerst werd gehouden in 2007. Het is de opvolger van de Oostenrijkse-Poolse Wiskunde Competitie  die 29 keer gehouden werd tussen 1978 en 2006 tussen één Oostenrijkse en één Pools team. De eerste MEMO vond plaats  in Eisenstadt in Oostenrijk.

Nu nemen tien landen deel aan de MEMO: Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Litouwen, Polen, Slowakije, Slovenië en Zwitserland.

Net als bij de Internationale Wiskunde Olympiade (IMO),participeert elk land  met maximaal zes studenten en twee teamleiders. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe wedstrijd was de mogelijkheid te scheppen voor een groter aantal studenten om  ervaring in internationale wedstrijden op te doen. De teams die deelnemen aan het MEMO zijn typisch disjunct van de IMO teams van hun land. Ook wordt MEMO bedoeld om jongere studenten voor een toekomstige deelname aan de Internationale Wiskunde Olympiade voor te bereiden.

De MEMO bestaan ​​uit een individuele wedstrijd en een team competitie met een duur van vijf uur. De problemen zijn gewoonlijk verdeeld over vier gebieden: algebra, combinatoriek, meetkunde en getaltheorie. In de individuele wedstrijd, lossen de leerlingen een probleem op uit elk gebied. De competitie team bestaat uit acht problemen, twee uit elk gebied (hoewel bij de eerste twee MEMO’s ook het team competitie  slechts vier problemen had ). In de teamcompetitie lossen de studenten van elk team samen de problemen op en dat geeft de competitie een heel bijzondere sfeer. Het team deel van de competitie bestond ook bij de Oostenrijk-Poolse wiskunde competitie, maar  is eerder een zeldzaamheid in het landschap van wiskundige wedstrijden.

Middellandse zee wiskunde olympiade

De Mediterranean Mathematics Competition (ook: Peter O’Halloran Memorial) is een wiskunde wedstrijd voor scholieren, die jaarlijks plaats sinds 1998. Alle landen rond de Middellandse Zee mogen deelnemen, evenals, indien uitgenodigd, hun buurlanden. De wedstrijd wordt algemeen beschouwd als zeer lastig.

Het doel van de wedstrijd:

  1. Ontdekking, de ontwikkeling en de uitdaging van de wiskundig hoogbegaafde leerlingen.
  2. Oprichting van vriendelijke en coöperatieve relaties tussen studenten en docenten van de verschillende mediterrane landen.
  3. Oprichting van een mogelijkheid voor de internationale uitwisseling over scholen heen.
  4. Ondersteuning bij het oplossen van wiskundige  problemen.

De wedstrijd wordt apart in elk land uitgevoerd. Elk deelnemend land kan  een onbeperkt aantal studenten inschrijven van de wedstrijd, maar alleen de resultaten van de top tien, volgens de nationale beoordeling, kunnen ingediend worden voor de internationale rangschikking. Iedereen wordt beloond met een certificaat van verdienste. Voor de beste deelnemers  worden  een bronzen, zilveren of gouden medaille gegeven.  De deelnemers moeten  minder dan 20 jaar oud zijn en  mogen zich niet hebben ingeschreven voor een universitaire studie of iets vergelijkbaars.

De wedstrijd vond voor het eerst  plaats in 1998, en werd tot nu,  georganiseerd door de Spaanse wiskundige Francisco Bellot Rosado. In het eerste jaar moesten slechts drie problemen worden opgelost. Maar vanaf het tweede jaar  bestond de wedstrijd uit vier problemen die in vier uur moesten worden opgelost.

Opgaven kan je vinden op de website van AOPS

Benelux Mathematical Olympiad

bxmo1

De Benelux Wiskunde Olympiade (BxMO) is een wiskundige wedstrijd voor middelbare scholieren uit België, Luxemburg en Nederland. De wedstrijd is individueel en bestaat uit vier problemen, meestal op eenvoudige IMO-niveau of iets lager. De deelnemers krijgen hiervoor 4,5 uur de tijd. Een officiële delegatie uit elk land bestaat uit tien studenten en drie leiders. De helft van de deelnemers worden beloond met een bronzen, zilveren of gouden medaille, in de verhouding 3: 2: 1.

Tijdens de IMO in 2008  spraken Charles Leytem uit Luxemburg en Quintijn Puite en Birgit van Dalen van Nederland over het samen doen van wat trainingsactiviteit. Tegelijkertijd onderzochten ze de mogelijkheid van toetreding tot een extra internationale wedstrijd, zoals de Balkan Olympiade, zodat jongere studenten de kans zouden krijgen  om deel te nemen aan een internationale wedstrijd . En zo werd het idee van de Benelux Wiskunde Olympiade geboren in augustus 2008.

De eerste BxMO werd gehouden in Bergen op Zoom in Nederland in mei 2009.  Nederland organiseerde ook de tweede BxMO, omdat ze  enige ervaring  wilden op doen voor de organisatie van de  IMO 2011 in Amsterdam . Om die reden ook werden drie extra landen uitgenodigd voor deze editie: Slovenië, Spanje en Zwitserland. De derde BxMO vond plaats in Luxemburg, de vierde in België, en vanaf dat moment was het een jaarlijkse traditie.

 

Op de website van BxMO vind je vragen en oplossingen van alle edities

Eötvös wiskunde competitie

Terwijl de Franse baron Pierre de Coubertin druk doende was om de olympische spelen nieuw in te blazen, werd – waarschijnlijk geïnspireerd door diens inspanningen – in 1894 de eerste nationale wiskunde wedstrijd ooit georganiseerd en wel in Hongarije.

eotvos

De Hongaarse fysicus  baron Loránd Eötvös werd in 1894 minister van onderwijs. Ter ere hiervan startte de Hongaarse sociëteit voor wis- en natuurkundigen een landelijke wiskunde wedstrijd voor pas geslaagde middelbare scholieren. De nadruk werd gelegd op het testen van wiskundige creativiteit en niet zozeer op wiskundige kennis. Deze wedstrijd werd de Eötvös Competitie genoemd. Ze werd in 1938 omgedoopt tot de Kürschák competitie.

De Eötvös competitie kan beschouwd worden als voorloper van de internationale wiskunde olympiade. Hier vind je de opgaven van de wedstrijd van 1894 tot 2003.