Straal in en omgeschreven cirkel

Kan je de straal van de ingeschreven (r)  en omgeschreven (R) cirkel van een driehoek  vinden in functie van de zijden a,b en c van een driehoek? Noteel met s de halve omtrek van de driehoek, dus 2s=a+b+c.

    \[R=\frac{abc}{4\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}\]

    \[r=\frac{\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}{s}\]