Bewerkingen in Python

Na het definiëren van variabelen, kunnen we er ook bewerkingen mee uitvoeren.

  • Optellen, aftrekken en vermenigvuldigen: a+b, a-b en a*b
  • Delen  doen we via a/b. Zelfs al zijn a en b gehele getallen, kan a/b bekeken worden als een Float. Als je een gehele deling wilt dan typ je a//b. Zo zal 8//3=2. 
  • Indien de gegeven uitdrukking voldoet aan de volgorde van de bewerkingen, zoals wij ze kennen, dan is Python slim genoeg om het op die manier te doen. Met andere woorden, je moet geen extra haken gaan plaatsen.
  • Machten noteren we met **. Hiermee kan je ook een wortel trekking uitvoeren: 8**(1/3) = 2.
  • Er bestaat ook een bewerking die de rest bij deling van a door b geeft: a%b.
  • Ander wiskundige operaties zijn ook mogelijk in Python, maar dan hebben we een extra package nodig. Dit doen we door vooral de code import math te typen. Voor een volledige lijst en uitleg over welke argumenten je nodig hebt, kijk je best op volgende website.