Een opgave over absolute waarden

Schrijf een Python programma dat de absolute waarde van een getal uit een gegeven lijst afdrukt als het getal kleiner is dan -5 of groter dan 2. Zoniet wordt er gewoon afgedrukt dat het getal niet werd uitgevoerd.

Spoiler

 

 

  • We gaan met een for lus alle getallen uit de gegeven lijst controleren.
  • Als het voldoet aan de voorwaarde <-5 of >2 dab drukken we de absolute waarde af ( Abs(x)).
  • Zoniet geven we de andere boodschap.

 

merk op dat er 3 manieren gegeven zijn om tekst in te voegen. De eerste via een commentaar lijn ( #…). En dan 2 mogelijkheden met een print bevel.