Haberdasher puzzel

In 1907 werd een bundeling van meer dan 100 puzzelproblemen gepubliceerd in het boek Canterbury puzzels van Henry Dudeney (1857 – 1930 . Dudeney was een Engels auteur en wiskundige met een voorliefde voor logische puzzels en wiskundige spelletjes.  Eén van de meest bekende puzzels is de volgende: gegeven is een gelijkzijdige driehoek. Maak met slechts 3 insnijdingen van de driehoek 4 puzzelstukjes die kunnen omgevormd worden tot een vierkant met dezelfde oppervlakte als de gegeven driehoek.

Een mogelijke oplossing wordt gegeven als volgt:

 

  1. Het midden van  AB is D en van  BC is het E.
  2. Verleng AE to F zodat EF=EB.
  3. G is het midden van AF.
  4. Met G als middelpunt beschrijven we de boog AHF, waarbij H gelegen is op het verlengde van EB
  5. Met E als middelpunt tekenen we de boog HI.
  6. Construeer J op AC zodat IJ=BE
  7. Teken  IE
  8. Teken uit  D en J de loodlijnen op  IE met voetpunten K and L.