Hoeken

Formuleren we een aantal eigenschappen van hoeken:

 • In onderstaande figuur zijn \overhat{S}_1 en \overhat{S}_3 overstaande hoeken. Overstaande hoeken zijn gelijk. De hoeken \overhat{S}_1 en \overhat{S}_4 zijn aanliggende hoeken . Hun som is 180^\circ.
  Daarom noemen we ze nevenhoeken.
 • Hoeken waarvan de benen onderling evenwijdig lopen zijn gelijk of supplementair  
 • Hoeken waarvan de benen onderling loodrecht op elkaar staan, zijn gelijk of supplementair.
    
 • Een buitenhoek van een driehoek is gelijk aan de som van de niet aanliggende binnenhoeken.
 • Een driehoek kan maar 1 rechte hoek en 1 stompe hoek hebben.
 • De som van de hoeken van een driehoek is 180^\circ.
 • De som van de binnenhoeken van een convexe n-hoek is (n-2).180^\circ.
 • Verlengt men, in eenzelfde richting, al de zijden van een convexe veelhoek, dan is de som van de gevonden buitenhoeken gelijk aan 360^\circ.