Gebruikmaken van de symmetrie

Soms kan je, door gebruik te maken van de  symmetrie  in de tekening of de symmetrie van de gegevens, de opgave aanzienlijk vereenvoudigen.

Een voorbeeld: Los op in \mathbb{R}:

    \[(x+2013)(x+2014)(x+2020)(x+2021)=44\]

 • Dit is een vierdegraads vergelijking. Hiervoor kennen we geen algemene oplossingsmethode.
 • Dus: haakjes uitwerken en dan ofwel proberen te ontbinden in factoren ofwel de regel van Horner toepassen. Maar dit is niet aantrekkelijk want de getallen in de opgave zijn nogal groot.
 •  De getallen 2013,2014,2020 en 2021 liggen wel symmetrisch rond 2017!
 •  We vervangen x+2017 door een nieuwe variabele t. De opgave wordt nu:

      \[(t-4)(t-3)(t+3)(t+4)=44\]

  .

 • Dit kan je netjes uitrekenen tot:

      \[(t^2-16)(t^2-9)=44\]

 • Verder uitrekenen geeft: t^4-25t+100=0. Hieruit volgt dat t^2=20 of t^2=5.
 • De 4 oplossingen voor t zijn dan: \pm \sqrt{5} en \pm \sqrt{20}. En dus moet \newline x=-2017 \pm \sqrt{5} of x=-2017 \pm \sqrt{20}.