Lengte van een zwaartelijn

Hoe kan je de lengte z_A  van de  zwaartelijn uit A berekenen in functie van de zijden a, b en c van de driehoek?

Als je tweemaal de cosinusregel  gebruikt om z_A^2 te berekenen en de bekomen resultaten optelt vind je:

    \[z_A=\frac{1}{2}\sqrt{2b^2+2c^2-a^2}\]

Als je bovenstaande formule gebruikt, krijg je :

    \[x=\frac{1}{2}\sqrt{2.5^2+2.3^2-8^2}=1\]