Nootje 39

Antwoord

  • AH is de loodlijn uit A op BC. In een gelijkbenige driehoek verdeelt die de zijde BC in twee gelijke delen: dus elk van lengte \frac{18+2}{2}=10.
  • We passen nu Pythagoras toe in driehoek ABH: x^2=100+|AH|^2.
  • Hetzelfde in driehoek AHM: 100=64+|AH|^2. Hieruit volgt dat |AH|=6.
  • Invullen in vorige formule geeft x^2=136 of x=2\sqrt{34}.