Bewijs door inductie

domino
Vaak bestaat een probleem erin aan te tonen dat een bepaalde 
eigenschap geldt voor elk natuurlijk getal.
Als je wilt weten of iets waar is voor alle natuurlijke 
getallen n (dus voor n = 1, 2, 3, . . .), kun je ze niet 
allemaal afgaan: daar zou je oneindig lang mee bezig zijn. 

Inductie is eigenlijk een verzameling van bewijstechnieken 
die de waarheid van een stelling voor alle elementen van een 
verzameling aantonen door gebruik te maken van de onderliggende 
structuur van de verzameling. 

Om de geldigheid te bewijzen van een uitspraak van de vorm 
" Voor ieder natuurlijk getal n geldt P(n)", 
waarbij P(n) staat voor een bewering  (propositie) waarin n 
voorkomt, maakt men vaak gebruik van deze  methode. 
Lees  meer hierover in volgend artikel, waar een paar 
voorbeelden worden uitgewerkt en waar ook een heleboel opgaven staan.