Functies in Python

Python bezit de mogelijkheid zelf functies te definiëren. Zo kunnen we bijvoorbeeld de kwadraatfunctie definitiëren:

Het  begin van een functie duiden we aan met def , nadien komt de naam en tussen de haakjes staan de argumenten, in dit geval dus gewoon x. Na return komt er wat de functie moet teruggeven. het is ook mogelijk om: meerdere argumenten te geven.  Als je in een programma vaak iets moet berekenen, maak je best een functie voor die berekening.

Je kan in Python zelfs gebruik maken van de functie in de functie zelf! We kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de recursieve relatie van faculteiten om hiervoor een functie te maken:

De functie zal zichzelf aanspreken.Je hebt natuurlijk ook beginwaarden nodig, anders kan je nooit een antwoord geven voor een willekeurige n. Als, zoals in ons voorbeeld, n = 20 zal de functie na 19 keer zichzelf aan te spreken, een 1 teruggeven, en dus eindigen.