While – lussen

Als de herhalingen eerder afhangen van een bepaalde voorwaarde, kan je beter een while-lus gebruiken. 

Alle iteraties zullen uitgevoerd worden, zolang de voorwaarde  
 achter de while geldt. In bovenstaand voorbeeld zal zolang i < 6, de waarde van i afgedrukt worden, en zal telkens met 1 worden vermeerderd.