Opgave 13

Wat is groter 2017^{2018} of 2018^{2017}?

Antwoord
  • Noteer 2017 = x en 2018 = y, dan moeten we zoeken welke van de twee, x^y of y^x , het grootst is. Hierbij is 0<x<y.
  • Als we zouden veronderstellen dat x^y > y^x, dan is komt dit neer op y \ln x > x \ln y, want de natuurlijke logaritmische functie is stijgend.
  • Dit is te herschrijven als : \dfrac{\ln x}{x}> \dfrac{\ln y}{y}.
  • Daaro onderzoeken we de functie f(x)=\dfrac{\ln x}{x}.
  • f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}. Bijgevolg is f'(x)<0 als x>e, en is f daar dalend.
  • Klaar! : Omdat e<x<y en omdat f dalend is rechts van e, zal de volgorde van de beelden worden omgedraaid , dus f(x)>f(y) en bijgevolg is

        \[2017^{2018}>2018^{2017}\]