Vergelijkende operatoren

Operatoren zijn de symbolen die  in Python de wiskundige bewerkingen uitvoeren, zoals +,-,*,…

Vergelijkende operatoren worden gebruikt om waarden met elkaar te vergelijken. Ze geven True of False terug, dus waar of niet waar, afhankelijk van de vergelijking. Deze waarde noem je een boolean waarde. Enkele voorbeelden: 

  • Is a=b? , wordt in Python a==b.
  • is a niet gelijk aan b, wordt a!=b.
  • a<b blijft.
  • a kleiner dan of gelijk aan b wordt a<=b
  • a\in A wordt a in list.