Derdegraads vergelijkingen

derdegraadsvergelijkingen


 

 

Een  algemene tweedegraads vergelijking ax^2+bx+c=0 kan worden opgelost met de formule

    \[x=\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}\]

 

We vragen ons af of er voor een willekeurige derdegraads vergelijking ax^3+bx^2+cx+d=0, met a\neq0, ook een algemene oplossingsmethode bestaat. We weten wel al zeker dat elke derdegraads vergelijking minstens 1 re\”ele oplossing heeft. Dit in tegenstelling tot de tweedegraads vergelijkingen waar niet elke vergelijking een re\”ele oplossing heeft.

Lees hier verder.