Opgave 6

Bereken de zijde van het vierkant als je volgende gegevens hebt :
Antwoord

 1. Je hebt 3 inlichtingen, dus als je 3 onbekenden kiest, kan je via een stelsel het probleem misschien oplossen.
 2. Via Pythagoras kunnen we volgende drie vergelijkingen opschrijven:
  x^2+y^2=9\\ y^2+(z-x)^2=25\\x^2+(z-y)^2=49
 3. Uitgerekend geeft dit :
  x^2+y^2=9\\x^2+y^2+z^2-2xz=25\\x^2+y^2+z^2-2yz=49
 4. Uit (1) en (2) volgt z^2-2xz=16 of x=\dfrac{z^2-16}{2z}
 5. Uit (1) en (3) volgt z^2-2yz=40 of y=\dfrac{z^2-40}{2z}
 6. Vullen we nu x en y in bij x^2+y^2=9, dan vinden we dat (z^2-58)(z^2-16)=0.
 7. Hieruit volgt dat de zijde van het vierkant gelijk is aan 4 of \sqrt{ 58}.  Het is duidelijk dat z=4 geen goede oplossing is.