Nootje 11

Gegeven is (x+5)^2+(y-12)^2=196. Bepaal de minimumwaarde van  x^2+y^2.

Antwoord Klik hier