Nootje 18

Bereken de oppervlakte van een rechthoekige driehoek in functie van de bissectrice en zwaartelijn betrokken uit de rechte hoek.

Antwoord Klik hier

Nootje 16

Berekenen alle paren positieve gehele getallen x en y waarvoor

    \[\frac{1}{\log_x 10}+\frac{1}{\log_y 10}\]

een positief geheel getal is met 1<x,y \leq 100.

Antwoord Klik hier

Nootje 15

Neem willekeurig 4 getallen uit de verzameling A={1,2,3,4,5,6,7}. Hoe groot is de kans dat hun som even is?

Antwoord Klik hier