Eenheden in ZC_n

In dit artikel beschrijven we hoe we eenhedengroepen van \mathbb{Z}C_n berekenen. We verdelen het werk in 3 delen: n priem, n een priem macht en n geen priem macht. In elk van de gevallen rekenen we twee voorbeelden volledig uit, dikwijls op verschillende manieren. Met de beschreven technieken hopen we , voor elke waarde van n, de eenheden groepen te kunnen beschrijven.