Delen in Python

Een deling in Python:

  • In de verzameling der reeële getallen in [1]
  • In de verzameling van de gehele getallen in [2], kan je quotiënt en rest bepalen bij deling van a door b
    Een mooie toepassing is van een reeks getallen nakijken of ze even zijn of niet. Even getallen geven rest 0 bij deling door 2:

 

 

 

Een opgave over absolute waarden

Schrijf een Python programma dat de absolute waarde van een getal uit een gegeven lijst afdrukt als het getal kleiner is dan -5 of groter dan 2. Zoniet wordt er gewoon afgedrukt dat het getal niet werd uitgevoerd.

Antwoord Klik hier

Python probleem 3

Bepaal de grootste priemfactor van 600851475143.

Antwoord Klik hier

Python probleem 2

Bereken de som van alle oneven Fibonacci getallen kleiner dan 4 miljoen.

Antwoord Klik hier

 

Python probleem 1

Zoek de som van alle veelvouden van 3 of 5 kleiner dan 1000

 

Antwoord Klik hier