Python probleem 1

Zoek de som van alle veelvouden van 3 of 5 kleiner dan 1000

 

Antwoord

  • Het probleem is wiskundig perfect op te lossen door de som te nemen van alle drievouden + de som van alle vijfvouden, verminderd met de som van de vijftienvouden. Alle uiteraard kleiner dan 1000.
  • Via Python gaan we alle getallen van 0 tot en met 999 controleren of ze een drievoud of vijfvoud zijn. Zo ja dan tellen we die op bij een variabele, met naam som. Deze variabele zetten we bij de start op nul.
  • We hebben ook de tijd berekend nodig voor dit uit te voeren