Elementaire symmetrische functies

Kunnen we elke symmetrische uitdrukking van de n oplossingen van een n de graads veeltermvergelijking uitdrukken in functie van de coƫfficiƫnten van de gegeven vergelijking? Voor een tweedegraads vergelijking lukt dat . Maar hoe zit dat met een hogere graad. Lees hiervoor volgend artikel.

Hiermee komen we terecht in het werk van E. Galois , de grondlegger van de groepentheorie.
galo