Eötvös wiskunde competitie

Terwijl de Franse baron Pierre de Coubertin druk doende was om de olympische spelen nieuw in te blazen, werd – waarschijnlijk geïnspireerd door diens inspanningen – in 1894 de eerste nationale wiskunde wedstrijd ooit georganiseerd en wel in Hongarije.

eotvos

De Hongaarse fysicus  baron Loránd Eötvös werd in 1894 minister van onderwijs. Ter ere hiervan startte de Hongaarse sociëteit voor wis- en natuurkundigen een landelijke wiskunde wedstrijd voor pas geslaagde middelbare scholieren. De nadruk werd gelegd op het testen van wiskundige creativiteit en niet zozeer op wiskundige kennis. Deze wedstrijd werd de Eötvös Competitie genoemd. Ze werd in 1938 omgedoopt tot de Kürschák competitie.

De Eötvös competitie kan beschouwd worden als voorloper van de internationale wiskunde olympiade. Hier vind je de opgaven van de wedstrijd van 1894 tot 2003.