Extremaal principe

In essentie betekent deze methode niet meer of minder dan het bekijken van de  meest extreme situatie die zich kan voordoen of zou moeten kunnen voordoen. Als je ooit om een of andere reden het niet bestaan van bepaalde objecten wil aantonen, bijvoorbeeld van het maximum van een verzameling, zal deze techniek zeker een nuttig hulpmiddel zijn. Je bepaalt een verzameling objecten en selecteert een object waarbij een bepaalde eigenschap minimaal of maximaal is. Werk verder tot je een tegenspraak krijgt.

Bekijken we eens een voorbeeld: In een groep van n personen zijn er steeds twee die binnen deze groep evenveel vrienden hebben. We veronderstellen dat vriendschap wederzijds is.

vrienden

Veronderstel dat ze allemaal een verschillend aantal vrienden hebben. Vermits er n personen zijn en omdat iemand maximaal n-1 vrienden kan hebben, hebben die n personen respectievelijk 0,1,2,...,n-1 vrienden. Bekijken we het extreme geval dat iemand dus n-1 vrienden heeft. Met andere woorden hij is met iedereen bevriend. Maar omdat vriendschap wederzijds is, heeft iedereen dus minstens 1 vriend. Bijgevolg is er niemand met 0 vrienden. Dit geeft onze tegenpraak en bijgevolg zijn er minstens twee personen met evenveel vrienden.