Nootje 41

Gegeven zijn twee cirkels met stralen 4 en 11. De afstand tussen hun middelpunten is 25. Bepaal de som van de lengtes van een inwendig en een uitwendig  gemeenschappelijke raaklijn.

Antwoord

 • Verbind de middelpunten van de cirkels met de raakpunten A en A’ en teken door A’ een evenwijdige met de rechte die de middelpunten van de twee cirkels (de centraal)  verbindt.
 • De onderste driehoek is rechthoekig. De schuine zijde meet 25 en één van de rechthoekszijden is 11-4=7. Dus is, volgens Pythagoras y=24.
 • Noteer met S het snijpunt van de centraal met TT’.
 • De driehoeken OTS en MT’S zijn gelijkvormige rechthoekige driehoeken. Dus \frac{25-a}{11}=\frac{a}{4}. Bijgevolg is a=\frac{20}{3}.
 • Dan is x=|TS|+|T'S|=\sqrt{a^2-4^2}+\sqrt{(25-a)^2-11^2}=20.
 • Tenslotte is de gevraagde som gelijk aan x+y=44.

Nootje 38

Antwoord

 • Onderverdelen in driehoeken lijkt een goed idee:
 • De gelijkheid van oppervlaktes is evident: zelfde hoogte en even grote basis. 
 • De vierhoek linksboven heeft oppervlakte 20 en is dus gelijk aan 16-x+32-y.
 • Hieruit volgt x+y=28.
 • De oppervlakte van de vierhoek rechts onder, die gevraagd wordt, is gelijk aan x+y, dus de gevraagde oppervlakte is gelijk aan 28 vierkante centimeter.

 

Nootje 35

Zoek een getal van 6 cijfers dat begint en eindigt met een 2 en het product is van 3 opeenvolgende even getallen.

Antwoord

 • Even getallen eindigen steeds op 0,2,4,6 of 8.
 • Het product van drie opeenvolgende even getallen eindigt dan op 0*2*4, 2*4*6, 4*6*8 of 6*8*0.
 • Enkel de combinatie 4*6*8 eindigt dus op een 2.
 • Nu is 50^3=125000 en 60^3=216000.
 • Bijgevolg zijn de getallen: 64,66 en 68 en hun product is 287232.