Nootje 17

Zoek a zodat |x|^2-3|x|+2=0 en x^4-ax^2+4=0 dezelfde oplossingen hebben.

Antwoord Klik hier