European Girls’ Mathematical olympiad

In het najaar van 2009, benaderde het Murray Edwards College, Cambridge de verantwoordelijken van de Britse Wiskunde Olympiade (UKMT) met een aanbod om iets aan de wiskunde  ondersteuning voor meisjes te doen.
Op hetzelfde moment was het UKMT van plan om een team van de meisjes naar de China Girls’ wiskunde Olympiade te sturen in augustus 2010.
Toen ontstond het idee om een Europees Girls’ Wiskunde Olympiade (EGMO) te organiseren. Het doel was om veel meisjes  eenzelfde ervaring mee te geven als de chinese meisjes.

egmo3

Op de  IMO 2010 in Kazachstan, werd een voorbereidende vergadering gehouden, om te zien of er voldoende  internationale belangstelling was voor het organiseren van een EGMO.

De eerste openbare aankondiging en de officiële lancering van EGMO werd gemaakt op 8 maart 2011, de 100ste verjaardag van de Internationale Vrouwendag.
En de eerste wedstrijd werd gehouden tussen 10 en16 april 2012 in Cambridge. Het concept is hetzelfde als dat van de IMO.

Een archief van de vragen vind je op hun website

Groep acties en de stellingen van Sylow

In dit hoofdstuk bestuderen we de werking van een groep op een verzameling.

groupaction

Verder bespreken we ook de stellingen van Sylow, die ons iets leren over bepaalde deelgroepen van een gegeven groep. De stellingen kunnen worden gebruikt om informatie over de structuur van een eindige groep te verkrijgen.

sylow

Lees hier voor verdere informatie

Waalse wiskunde olympiade

omd

L’ Olympiade Mathématique Belge (OMB) is een wiskundewedstrijd voor scholieren die jaarlijks in Wallonië, Brussen en Luxemburg wordt georganiseerd. De wedstrijd tracht de wiskundebeleving bij jongeren te stimuleren. Ze werd een eerste keer georganiseerd in 1976.

Aan de wedstrijd kunnen alle leerlingen van het secundair onderwijs, uit eender welke richting deelnemen. Vanaf 1977 werd de wedstrijd opgedeeld in 2 categoriën:
Mini ( 1+2+3) en Maxi (4+5+6). In 1996 werd er nog een tussencategorie gecreëerd: Midi zodat er voor elke graad een aparte wedstrijd was.

omd2

De eerste ronde, die bestaat uit 30 meerkeuzevragen, wordt georganiseerd in de deelnemende scholen zelf, op hetzelfde ogenblik, en telkens onder toezicht van een schoolverantwoordelijke. De beschikbare tijd : 90 minuten. De tweede ronde(halve finale) waaraan de besten uit de eerste ronde mogen deelnemen, wordt georganiseerd per regio. Het merendeel van de vragen zijn meerkeuzevragen, maar er zijn ook vragen bij waarop het antwoord een natuurlijk getal is kleiner dan 1000.  De besten daarvan mogen naar de nationale finaleronde. Daar krijgen ze vier open vragen, die ze op drie uur moeten oplossen.

Vragen en oplossingen vind je op de website van de OMD