Vlaamse Wiskunde Olympiade

 

vwo

De Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO) is een wiskundewedstrijd voor scholieren die jaarlijks in Vlaanderen wordt georganiseerd. De wedstrijd tracht de wiskundebeleving bij jongeren te stimuleren. Ze werd een eerste keer georganiseerd in 1986.

Aan de wedstrijd kunnen alle leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde jaar secundair onderwijs, uit eender welke richting deelnemen. Deze leerlingen zijn tussen 16 en 18 jaar oud. De wedstrijd voor het derde en vierde jaar, die pas later is ontstaan, heet Junior Wiskunde Olympiade . De eerste editie kwam er in 2001.

VWO0203_180x254 (1)

De eerste ronde, die bestaat uit 30 meerkeuzevragen, wordt georganiseerd in de deelnemende scholen zelf, op hetzelfde ogenblik, en telkens onder toezicht van een schoolverantwoordelijke. De tweede ronde, waaraan de besten uit de eerste ronde mogen deelnemen, wordt georganiseerd per provincie. Nu krijgen de deelnemers slechts twee uur de tijd om weer dertig vragen op te lossen. De besten daarvan mogen naar de nationale finaleronde. Daar krijgen ze vier open vragen, die ze op drie uur moeten oplossen.

Vragen en oplossingen vind je op de website van de VWO