Waalse wiskunde olympiade

omd

L’ Olympiade Mathématique Belge (OMB) is een wiskundewedstrijd voor scholieren die jaarlijks in Wallonië, Brussen en Luxemburg wordt georganiseerd. De wedstrijd tracht de wiskundebeleving bij jongeren te stimuleren. Ze werd een eerste keer georganiseerd in 1976.

Aan de wedstrijd kunnen alle leerlingen van het secundair onderwijs, uit eender welke richting deelnemen. Vanaf 1977 werd de wedstrijd opgedeeld in 2 categoriën:
Mini ( 1+2+3) en Maxi (4+5+6). In 1996 werd er nog een tussencategorie gecreëerd: Midi zodat er voor elke graad een aparte wedstrijd was.

omd2

De eerste ronde, die bestaat uit 30 meerkeuzevragen, wordt georganiseerd in de deelnemende scholen zelf, op hetzelfde ogenblik, en telkens onder toezicht van een schoolverantwoordelijke. De beschikbare tijd : 90 minuten. De tweede ronde(halve finale) waaraan de besten uit de eerste ronde mogen deelnemen, wordt georganiseerd per regio. Het merendeel van de vragen zijn meerkeuzevragen, maar er zijn ook vragen bij waarop het antwoord een natuurlijk getal is kleiner dan 1000.  De besten daarvan mogen naar de nationale finaleronde. Daar krijgen ze vier open vragen, die ze op drie uur moeten oplossen.

Vragen en oplossingen vind je op de website van de OMD