Groep acties en de stellingen van Sylow

In dit hoofdstuk bestuderen we de werking van een groep op een verzameling.

groupaction

Verder bespreken we ook de stellingen van Sylow, die ons iets leren over bepaalde deelgroepen van een gegeven groep. De stellingen kunnen worden gebruikt om informatie over de structuur van een eindige groep te verkrijgen.

sylow

Lees hier voor verdere informatie