Bicyclische eenheden in ZG

 

Het bestuderen van eenheden in groepsringen in een belangrijk onderzoeksdomein in de studie van groepsringen. Voor niet abelse groepen heeft S.K Sehgal de bicyclische eenheden gedefinieerd als  belangrijk voorbeelden van eenheden, die in sommige gevallen alle eenheden voortbrengen. Lees volgend artikel over de definitie en de basiseigenschappen van deze voorbeelden van eenheden in de groepsring