Eenheden in ZC_n

In dit artikel beschrijven we hoe we eenhedengroepen van \mathbb{Z}C_n berekenen. We verdelen het werk in 3 delen: n priem, n een priem macht en n geen priem macht. In elk van de gevallen rekenen we twee voorbeelden volledig uit, dikwijls op verschillende manieren. Met de beschreven technieken hopen we , voor elke waarde van n, de eenheden groepen te kunnen beschrijven.

Cyclische en dihedrale groepen

Het is belangrijk te beschikken over bronnen van praktische voorbeelden van groepen. De meest eenvoudige groepen zijn enerzijds de cyclische groepen, dit zijn groepen voortgebracht door 1 element . Lees hierover in dit hoofdstuk.
cyclic

Een andere belangrijke categorie van voorbeelden vormen de dihedrale groepen. Dit zijn  groepen van symmetrieën van een regelmatige veelhoeken. Lees hier meer erover.
dihedral