Dames in een kaartspel

Schud een spel kaarten goed. Hoeveel kaarten van de top , gemiddeld genomen, kom je de eerste dame tegen?

 • We weten dat er 4 dames in het spel zijn. 
 • Wat ook de volgorde van de kaarten mag zijn, de dames verdelen het pak kaarten in 5 groepen: de kaarten voor de eerste dame, de kaarten tussen de eerste en tweede dame, enzovoort.
 • Het aantal kaarten in elk van die groepen varieert van 0 tot en met 48.
 • Noteer met X_i het aantal kaarten in de i-de groep. Dan geldt:

      \[0 \leq X_i \leq 48\]

   

      \[X_1+X_2+X_3+X_4+X_5=48\]

 • Elke X_i is een kansvariabele en omdat het pak kaarten goed geschud is, zal de kansverdeling van elke X_i dezelfde zijn.
 • Maar dan is 48=E(48)=E(X_1+X_2+X_3+X_4+X_5)=5E(X_1).
 • Bijgevolg is

      \[E(X_1)=\frac{48}{5}=9,6\]

 • Het verwacht aantal kaarten voor de eerste dame is dus gelijk aan 9,6.

Determinant vervolg

Bereken de kans dat de determinant van een 3×3 matrix, met natuurlijke getallen als elementen,  oneven is.

 

 • Gegeven een matrix A=\begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&i\end{pmatrix}.
 • Zijn determinant is

      \[det A =aei+bfg+dhc-gec-dbi-ahf\]

 • Omdat het gaat over even/oneven kunnen we modulo 2 werken. 
 • Determinant oneven betekent dan dat de determinant 1 is en dus dat de matrix inverteerbaar moet zijn.
 • Een matrix is inverteerbaar als de kolommen onafhankelijk zijn. Kies de eerste kolom willekeurig ( mag niet 000 zijn) . Dan heb je hiervoor 7 mogelijkheden.
 • De tweede kolom mag geen veelvoud zijn van de eerste, maw mag er niet aan gelijk zijn. Dus heb je hiervoor nog 6 mogelijkheden.
 • De derde kolom mag niet gelijk zijn aan de eerset of de tweede , maar ook niet gelijk aan de som van die twee ( en natuurlijk ook niet 000). Hiervoor heb je 4 mogelijkheden .
 • Er zijn 7x6x4=168 mogelijkheden om determinant 1 te vinden. Er zijn 2^9=512 mogelijke matrices te vormen met nullen en enen.
 • De kans dat een 3×3 matrix met natuurlijke elementen oneven is , is dus

      \[\frac{168}{512}\]

Determinant

Bereken de kans dat de determinant van een 2×2 matrix, met natuurlijke getallen als elementen,  even is.

 

 • Gegeven een matrix A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}.
 • Zijn determinant is

      \[det A =ad-bc\]

 • Een product van twee natuurlijke getallen is oneven als beide getallen oneven zijn, dus de kans dat ad oneven is, is \frac{1}{4}. De kans dat ad even is, wordt dat \frac{3}{4}.
 • Nu is det A even als ad en bc beiden even zijn of beide oneven zijn.
 • De kans dat det A even is , is bijgevolg gelijk aan \frac{1}{4}.\frac{1}{4}+\frac{3}{4}.\frac{3}{4}=\frac{10}{16}=0,625

Nootje 45

Zoek een getal van 4 cijfers, waarbij elk cijfer kleiner is dan 7. Het getal is een kwadraat en als je bij elk cijfer 3 optelt bekom je opnieuw  een getal dat een kwadraat is.

Antwoord

 • Noteer met x het gezochte getal. 
 • Dan kan je schrijven dat x=p^2 met p tussen 31 en 100.
 • Elk cijfer mer 3 vermeerderen betekent dat je 3333 optelt bij x. 
 • Deze uitkomst is weer het kwadraat van een getal: Noteer dit als q^2.
 • Dan is q^2-p^2=3333 of (q-p)(q+p)=3333
 • Nu kan je 3333 schrijven als 1.3333=3.1111=11.303=33.101.
 • Zo bekom je bvb het stelsel q+p=101 en q-p=33, waaruit volgt dat p=34 
 • De andere mogelijkheden leveren geen oplossing op voor p tussen 32 en 100.
 • Het gezocht getal is dus 34^2=1156