Britse wiskunde olympiade

ukmt

De Senior Challenge richt zich op leerlingen tussen 16 en 19 jaar. De wedstrijd bestaat uit 25 meerkeuze vragen die, op de scholen zelf, binnen de 90 minuten moeten worden opgelost. De Senior Challenge dient als voorbereiding op de Britse wiskunde olympiade (BMO).

Voor de eerste ronde van de BMO worden er 1000 uitnodigingen gestuurd naar de beste leerlingen uit de Senior Challenge. De scholen zelf kunnen ook nog leerlingen aanbrengen. In een tijdspanne van 3,5 uren moeten de deelnemers 6 opgaven oplossen en hun oplossingen volledig uitschrijven.

De beste 100 leerlingen worden dan toegelaten tot de tweede ronde. Ook hier bestaat de mogelijkheid dat leerlingen die aan ronde 1 deelnamen en zich niet kwalificeerden voor ronde 2, om zich toch in te schrijven voor de tweede ronde . De tweede ronde bestaat uit 4 uitdagende problemen, waarvoor de deelnemers 3,5 uren tijd krijgen

De eerste BMO werd georganiseerd in 1965. Het geheel staat onder de leiding van de United Kingdom Mathematics Trust. Op hun website vind je ook vragen terug van vorige edities. Je vindt er ook informatie over andere wiskunde wedstrijden zoals de Mathematical Olympiad for Girls.

Eötvös wiskunde competitie

Terwijl de Franse baron Pierre de Coubertin druk doende was om de olympische spelen nieuw in te blazen, werd – waarschijnlijk geïnspireerd door diens inspanningen – in 1894 de eerste nationale wiskunde wedstrijd ooit georganiseerd en wel in Hongarije.

eotvos

De Hongaarse fysicus  baron Loránd Eötvös werd in 1894 minister van onderwijs. Ter ere hiervan startte de Hongaarse sociëteit voor wis- en natuurkundigen een landelijke wiskunde wedstrijd voor pas geslaagde middelbare scholieren. De nadruk werd gelegd op het testen van wiskundige creativiteit en niet zozeer op wiskundige kennis. Deze wedstrijd werd de Eötvös Competitie genoemd. Ze werd in 1938 omgedoopt tot de Kürschák competitie.

De Eötvös competitie kan beschouwd worden als voorloper van de internationale wiskunde olympiade. Hier vind je de opgaven van de wedstrijd van 1894 tot 2003.