Python probleem 3

Bepaal de grootste priemfactor van 600851475143.

Antwoord

 

 

  • We gaan een functie definiëren die de grootste priemfactor berekent van een willekeurig getal n. We importeren math om te werken met een vierkantswortel.
  • We gaan eerst kijken of n een macht van 2 is. We delen alle factoren 2 weg. Ofwel komen we 1 uit en dan is de hoogste priemfactor 2, ofwel komen we een getal uit groter dan 2. 
  • In de volgende lus herhalen we deze procedure voor alle getallen groter dan 3, met stapjes van 2 ( want de factoren 2 zijn al weg), tot aan wortel(n).
  • Nu is het enkel nog kwestie van afdrukken.