Zweedse Wiskunde olympiade

De Zweedse wiskunde olympiade ( Svenska matematiska olympiaden) is een wedstrijd  voor middelbare scholieren, die jaarlijks gehouden wrodt door de Zweedse Mathematical Society (SMS) sinds 1961. Ze mikt vooral op de probleemoplossende vaardigheden van de studenten.

 

De Swedish Mathematical Society (SMS) is een non-profit organisatie die werkt aan het bevorderen van wiskunde. Ze werd opgericht in 1950 en heeft ongeveer 500 leden. De voornaamste activiteiten zijn de verdeling van de prijs  Wallenberg aan prominente jongere wiskundigen, toekenning van beurzen aan jonge onderzoekers, en het organiseren van de wiskunde olympiade.

De wedstrijd verloopt zowel individueel als in teams. De individuele competitie bestaat uit twee delen, een kwalificatie wedstrijd in de scholen  eind september en een finale voor de 20 beste van de kwalificatieronde. De finale vindt plaats op het einde van november. Elke school met ten minste drie deelnemers zal automatisch worden opgenomen in de een wedstrijd voor teams. De som van de drie beste individuele resultaten wordt gemaakt en de vijf beste teams  worden uitgenodigd voor een finale: SMT Lagfinal “Pythagoreïsche enigma”. De eerste Zweedse Wiskunde Olympiade vond plaats in 1961.

Meer info vindt je op hun website, deze is wel enkel inhet Zweeds. De opgaven van de finales, in het Engels kan je ook hier terugvinden.

 

 

 

 

 

Middellandse zee wiskunde olympiade

De Mediterranean Mathematics Competition (ook: Peter O’Halloran Memorial) is een wiskunde wedstrijd voor scholieren, die jaarlijks plaats sinds 1998. Alle landen rond de Middellandse Zee mogen deelnemen, evenals, indien uitgenodigd, hun buurlanden. De wedstrijd wordt algemeen beschouwd als zeer lastig.

Het doel van de wedstrijd:

  1. Ontdekking, de ontwikkeling en de uitdaging van de wiskundig hoogbegaafde leerlingen.
  2. Oprichting van vriendelijke en coöperatieve relaties tussen studenten en docenten van de verschillende mediterrane landen.
  3. Oprichting van een mogelijkheid voor de internationale uitwisseling over scholen heen.
  4. Ondersteuning bij het oplossen van wiskundige  problemen.

De wedstrijd wordt apart in elk land uitgevoerd. Elk deelnemend land kan  een onbeperkt aantal studenten inschrijven van de wedstrijd, maar alleen de resultaten van de top tien, volgens de nationale beoordeling, kunnen ingediend worden voor de internationale rangschikking. Iedereen wordt beloond met een certificaat van verdienste. Voor de beste deelnemers  worden  een bronzen, zilveren of gouden medaille gegeven.  De deelnemers moeten  minder dan 20 jaar oud zijn en  mogen zich niet hebben ingeschreven voor een universitaire studie of iets vergelijkbaars.

De wedstrijd vond voor het eerst  plaats in 1998, en werd tot nu,  georganiseerd door de Spaanse wiskundige Francisco Bellot Rosado. In het eerste jaar moesten slechts drie problemen worden opgelost. Maar vanaf het tweede jaar  bestond de wedstrijd uit vier problemen die in vier uur moesten worden opgelost.

Opgaven kan je vinden op de website van AOPS

Waalse wiskunde olympiade

omd

L’ Olympiade Mathématique Belge (OMB) is een wiskundewedstrijd voor scholieren die jaarlijks in Wallonië, Brussen en Luxemburg wordt georganiseerd. De wedstrijd tracht de wiskundebeleving bij jongeren te stimuleren. Ze werd een eerste keer georganiseerd in 1976.

Aan de wedstrijd kunnen alle leerlingen van het secundair onderwijs, uit eender welke richting deelnemen. Vanaf 1977 werd de wedstrijd opgedeeld in 2 categoriën:
Mini ( 1+2+3) en Maxi (4+5+6). In 1996 werd er nog een tussencategorie gecreëerd: Midi zodat er voor elke graad een aparte wedstrijd was.

omd2

De eerste ronde, die bestaat uit 30 meerkeuzevragen, wordt georganiseerd in de deelnemende scholen zelf, op hetzelfde ogenblik, en telkens onder toezicht van een schoolverantwoordelijke. De beschikbare tijd : 90 minuten. De tweede ronde(halve finale) waaraan de besten uit de eerste ronde mogen deelnemen, wordt georganiseerd per regio. Het merendeel van de vragen zijn meerkeuzevragen, maar er zijn ook vragen bij waarop het antwoord een natuurlijk getal is kleiner dan 1000.  De besten daarvan mogen naar de nationale finaleronde. Daar krijgen ze vier open vragen, die ze op drie uur moeten oplossen.

Vragen en oplossingen vind je op de website van de OMD

Nederlandse wiskunde olympiade

 

nwo

De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een individuele wedstrijd voor leerlingen van klas 1 t/m 5. Deze leerlingen zijn tussen de 12 en 17 jaar oud.  De wedstrijd bestaat uit drie rondes.

In de eerste ronde  krijg je twee uur de tijd om de antwoorden te vinden bij een aantal opgaven. Er zijn acht vijfkeuze-opgaven en vier open opgaven met een exact getal als uitkomst. Je hoeft geen bewijs of uitwerking te geven. Als je bij de (ongeveer) 1000 deelnemers met de hoogste resultaten zit, dan krijg je een uitnodiging om aan de tweede ronde mee te doen. Leerlingen uit de onderbouw ( klas 1-3) hebben minder punten nodig om door te gaan naar de tweede ronde dan leerlingen uit de vierde klas, en zij weer minder dan leerlingen uit de vijfde klas.

De tweede ronde wordt gehouden op een aantal Nederlandse universiteiten. De tweede ronde is vanzelfsprekend moeilijker dan de eerste ronde. Er zijn geen meerkeuze-opgaven meer en bij een aantal opgaven moet je niet alleen de uitkomst geven, maar ook je uitwerking. De (ongeveer) 130 beste leerlingen uit het land worden vervolgens uitgenodigd voor de finale en de training voor de finale. Ook hier wordt weer rekening gehouden met de drie categorieën.

De finale duurt drie uur en in die tijd moet je vijf opgaven oplossen. Bij elke opgave moet je een volledige berekening geven of een sluitend bewijs.

De eerste Nederlandse Wiskunde olympiade werd gehouden in 1962. Op de website van de organisatie kan je verdere informatie vinden.